Nå skal konkurrenten overta driften av Morterud

foto