Skrur ned tempen i skoler, kontorer og idrettshaller