Innsendt bidrag: Kvinnedagen 8. mars ble markert på tradisjonelt vis med blant annet tog. Også i Arendal. Der hadde også en gruppe fra Norske Kvinners Sanitetsforening fra Fevik tatt turen sammen med mange andre. Sanitetsforeningen gikk under parolen «Må vi ha baller for å bli forsket på».

– Ekstremt viktig tema

– Kvinnehelse er et ekstremt viktig tema, og det er nødvendig å rette fokus mot forskning og behandling av kvinnesykdommer i alle faser av livet, sier Mary Ann Mathiassen, kasserer i foreningen.

– Det mangler fortsatt kunnskap om hvordan sykdommer og behandlinger påvirker kvinner i ulike livsfaser. Det mangler spesielt forskning på kvinnesykdommer i yngre og eldre aldersgrupper, så det er en lang vei å gå innen forskning og behandling av kvinnehelse, sier hun videre.

God oppslutning: Det var god oppslutning om 8. mars toget i Arendal der også sanitetsforeningen fra Fevik deltok. Foto: Privat

– Fått mye oppmerksomhet

Sanitetsforeningen på Fevik har vært aktiv i mange år og treffer en stadig yngre målgruppe.

– Kvinnehelse har fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden og dette har nok vært med på å gi det viktige arbeidet vi gjør ekstra oppmerksomhet og gitt oss nye medlemmer. Samtidig oppfordrer vi flere kvinner til å engasjere seg gjennom å bli medlem hos oss, og delta i arbeidet med blant annet kampen for kvinnehelse samt trygge oppvekstvilkår for barn og unge, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid, sier Mathiassen videre.

Parolen: Slik så det ut da medlemmer fra sanitetsforeningen på Fevik deltok i 8. mars toget i Arendal på kvinnedagen. Foto: Privat

Håper på nye medlemmer

Toget onsdag var en ny erfaring for foreningen som ble initiert av nye medlemmer. Parolen vekket både latter og engasjement og det var mange som ønsket å støtte saken.

– Vi håper å gjenta denne suksessen igjen og at vi kan tiltrekke oss nye medlemmer som kan bidra til nye engasjerende aktiviteter, sier Janicke Gjestad, en av de nye medlemmene.

Sanitetsforeningen er en av Norges eldste humanitære organisasjoner med formål å forbedre sanitære forhold og fremme helse, særlig for kvinner og barn. Organisasjonen har spilt en viktig rolle i utviklingen av norsk helsevesen og har vært en pådriver for kvinnehelse gjennom hele sin historie.