– Ikke rart at folk undres over vegvesenets prioriteringer