Starter etterforskning etter at flere er lagt inn med metanolforgiftning