Ønsker ikke at skip ligger for anker inne i Vikkilen