Holvik-saken: – Avsluttet fra kommunens side

foto