Dette skal forestille et ballastfrø og får plass i Byhaven

foto