Nå må veien sikres slik at folk føler trygghet

foto