Rykket ut etter melding om røyk i forretningslokale

foto