Statsadvokaten har tatt ut tiltaler i den omfattende dynamittsaken

foto