Flytter vaksinestasjon og testsenter til bryggekanten

foto