Jobber med beredskap for å kunne håndtere 100.000 flyktninger

foto