Fortsatt uvisst når Nye Veier kommer med sine E18-råd

foto