– Nå er ikke tiden for å tenke selvstendig og hver for seg