Ny gang- og sykkelsti til 22,1 millioner kroner står ferdig

foto