Får vakthold ved skoleveien til Jappa også fra nyttår

foto