– Det er en rå og robust innretning som tåler en støyt

foto