Har fått over 650 innspill. Dette er forslagene

foto