Sterk lokal motstand mot fortau i Homborsund

foto