Har etablert et innsatsteam for å bekjempe ledighet i koronatiden

foto