Har blitt kontaktet av kommuneansatte som sier arbeidsgiver ikke vil anmelde grove trusler

foto