Plen i strandsonen får ligge på én betingelse

foto