- Jeg oppfordrer alle til å ta ansvar og kreve kvittering

foto