Ingen har meldt seg for å leie, men det er interesse for å kjøpe Sorenskrivergården