Det går frem av en pressemelding fra Sørlandet sykehus.

– Både besøkende og pasienter som skal til elektive undersøkelser eller annen poliklinisk undersøkelse/behandling må bære munnbind inne på sykehuset fra og med i dag.​ Munnbind vil være tilgjengelig i sykehusets hovedinnganger, står det.

Elektive undersøkelser og behandlinger er avtalt på forhånd, i motsetning til akutte innleggelser.

Økt smitte

– Vi gjør dette av hensyn til våre pasienter og ansatte. Årsaken er økt smitte i befolkningen som følge av luftveissykdommene RS, influensa og covid-19, sier fagdirektør Susanne Hernes.

Hernes oppfordrer de som skal besøke inneliggende pasienter om å vurdere behovet for besøket.

– Har man akutt luftveisinfeksjon og/eller mistanke om covid-19, så må besøket utsettes. Vi trenger å holde ansatte friske og å hindre smittespredning på sykehuset. Derfor velger vi å gjeninnføre munnbindpåbudet for en periode, sier Hernes.