Speilglatte fortau: – Vi starter med det viktigste