De sakkyndige: – Høy risiko for gjentakelse av seksuelle overgrep