Kommunens tilbud overrasket Oddveig. Nå vil hun gjøre det mer kjent