Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har de tre siste årene sammen undersøkt hvordan kommunene legger til rette for åpenhet i kommunene, og hvordan dette etterleves i praksis. Resultatene presenteres i Åpenhetsbarometeret, skriver Kommunal Rapport.

Bakgrunnen er betydningen som gode postlister, åpne politiske møter og raske svar på innsynskrav, har for å gi innbyggerne innsikt i beslutningsprosessene. Et mål er også å inspirere de kommunene som ikke har gode systemer, til å forbedre seg.

Opplysningene samles inn gjennom spørreskjemaer og konkrete innsynskrav til kommunene. Spørsmålene handler om hvorvidt kommunen har postliste på nett, om det er mulig å søke i postlista og om det er lagt ut fulltekstdokumenter tilknyttet postlista.

Det er også sjekket om kommunen har kontaktinfo til politikerne på nett, om byggesaker er søkbare i detalj og om kommunestyremøtene og andre møter strømmes.

Totalt kan hver enkelt kommune oppnå 25 poeng basert på ovennevnte kriterier.

Ned 152 plasser

Grimstad havnet i fjor på en 52. plass over landets kommuner i Åpenhetsbarometeret. I år faller plasseringen drastisk, og Grimstad havner på en 204. plass med 16 av 25 mulige poeng.

Arendal havner på 273. plass med 13 poeng, mens Lillesand klatrer forbi både Grimstad og Arendal og havner på en 118. plass med 19 poeng.

Alle tre kommunene fikk dårligere rangering i 2023 enn i 2022.

Ordfører Beate Skretting (H) mener det er uheldig at Grimstad kommune faller på målingen. Foto: Baard Larsen

– Uheldig

Ordfører Beate Skretting (H) mener det er uheldig at Grimstad kommune faller på målingen.

– Det er ønskelig å score best mulig på slike målinger, så jeg synes det er uheldig at Grimstad i likhet med flere andre kommuner rundt oss faller på denne målingen. Vi vektlegger åpenhet og bruker åpenhetsbarometeret som en viktig målestokk for vårt arbeid. Dette er noe vi har kontinuerlig fokus på, og jeg håper at jo at vårt arbeid måles gjennom år og ikke bare sees i lys av én episode. Men vi tar dette med oss, og håper at vi igjen kan stå øverst når neste års tall presenteres.

– Hva kan kommunen gjøre for å forbedre seg?

– Grimstad kommune har over flere år jobbet målrettet og systematisk for å bedre våre rutiner for å sikre åpenhet i organisasjonen. En del av dette arbeidet har vært håndtering av innsynsbegjæringer, og vi jobber kontinuerlig med å ivareta det på en trygg og god måte. Det er stort fokus på dette både politisk og administrativt, og en slik måling som åpenhetsbarometeret er med på å holde bevisstheten på dette oppe. Så vi må ta dette som en påminnelse om at dette er en kontinuerlig prosess og sikre at rutinene er gode.