Slik reagerer rektorene på forslaget om å vaske sjeldnere