Kristian Abusdal Tangen, journalistikkstudent

Nylig kom utdanningsdirektoratet med en ny og sterk anbefaling til norske skoler om mobilfrie klasserom. I Grimstad har dette allerede vært en realitet i snart seks år.

Elever Grimstad Adressetidende har snakket med ser mye positivt i å fjerne mobilen fra undervisningen.

Det blir bedre klassemiljø, arbeidsmiljø og arbeidsro. Når man bruker mobilen på skolen blir det mindre fokus på undervisningen, sier Marita.

Helene Langerak Jakobsen (14) forteller at elevene snakker sammen istedenfor å bruke mobiltelefon i friminuttene.

Både Marita og Helene sitter i elevrådet på Grimstad ungdomsskole. Begge er også opptatt av mobbingen og all den negative netthetsen som gjerne er knyttet til mobilbruk.

– Med mobilen er det mye filming av elever som ikke er vitende om det. Det er her mye av den negativiteten kommer ifra, forteller Helene.

Positive: Helene Langerak Jakobsen (14) og Marita Høyum-Stø (16) er positive til en skolehverdag uten mobil. Foto: Kristian Abusdal Tangen

Gir mer trygghet

Lærer ved Grimstad ungdomsskole, Pål Anders Topland (50), mener mobiltelefonen er et forstyrrende element som tar vekk fokuset fra undervisningen.

– Mobilen kan være et fantastisk virkemiddel hvis det brukes riktig, men det viktigste er at elevene får den roen de trenger og at mobilbruken begrenses på skolen, ifølge ungdomsskolelæreren.

– Uten mobilen kan elevene slappe av og det gir mer trygghet.

Det finnes fortsatt måter elever kan snike mobiltelefonen inn på skolen og at denne ordningen da kan bli misbrukt og ikke opprettholdt, ifølge Helene Langerak Jakobsen og Marita Høyum-Stø.

De nevner tilfeller der elever bruker unnskyldningen om at de må på toalettet underveis i en undervisning og bruker da dette toalettbesøket til å sende meldinger til andre medelever med mobiltelefoner de ikke har lagt i det låste mobilskapet.

Slapper mer av: Pål Anders Topland er lærer og forteller at elevene slapper mer av uten mobilen. Foto: Kristian Abusdal Tangen

Alle skolene i Grimstad forholder seg til ordensreglementet som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2018, ifølge rektor ved Grimstad ungdomsskole, Ellen Brunborg.

Her står blant annet:

«På skolene i Grimstad er det ikke tillatt å: (...) fotografere og bruke mobiltelefon på skolen, uten spesiell tillatelse fra lærer i undervisningssammenheng.»

Mobilen ødelegger

Også på Fevik skole mener de at denne anbefalingen kommer godt til nytte for miljøet på skolen blant elevene.

- Mobilen kan ødelegge for skolemiljøet, mener Eline Natalie Lervold (15), elev og elevrådsleder ved Fevik skole.

Erik Refstie (15) tenker det er veldig bra at de litt yngre i grunnskolen ikke har tilgang til mobiltelefon på skolen, men synes det hadde vært greit om de på ungdomsskolen hadde hatt mer frihet til å velge.

Flere muligheter: Elevene forteller om flere muligheter å sosialisere seg på enn å bruke mobilen. Fra venstre: Line Hauge (15), Torild Bråten Rud (lærer), Roald Abrahamsen (rektor), Erik Refstie (15) og Eline Natalie Lervold (15). Foto: Kristian Abusdal Tangen

Line (15) og Eline forteller at de i friminuttet har et bredt utvalg av aktiviteter å velge mellom, noe som kan være med på å styrke både klassemiljøet og skolemiljøet generelt.

– Vi har bordtennisbord, fotballbord og air hockey-bordspill. Vi har også Aktiv365 og Trivselsleder (TL). Dette er med på å skape et godt sosialt miljø for de fleste, forteller de to.

De tre er alle en del av elevrådet ved Fevik skole.

Ifølge lærer Torild Bråten Rud (56), kan en mobilfri skole, gi elevene en pause fra sosiale medier. Alt for mange elever forteller at de har opplevd og opplever hets og negative kommentarer på sosiale medier, og det er fint om de slipper dette på skolen. Å hele tiden ha mobilen tilgjengelig, er distraherende for de aller fleste, noe mange voksne kanskje også kan kjenne seg igjen i.

Rektor Roald Abrahamsen sier at skolen gjerne ville hatt enda tydeligere retningslinjer enn den anbefalingen som nå kommer. Det bør være nasjonale regler, og ikke være opp til skoleeier eller i ytterste konsekvens den enkelte enhet, hvordan mobilbruk håndteres på skolene i Norge.

Uten mobil: Her inne på Fevik skole foregår en skolehverdag uten mobil. Foto: Kristian Abusdal Tangen

Eva Mari Andreasen er universitetslektor og stipendiat på UiA i Kristiansand og er sterkt engasjert i debatten rundt mobilbruk i skolen. Hun er i klar tale om hva hun tenker om hvilken plass mobilen burde ha i skolen.

– For elever i skolen bør fokuset være på undervisningen og det viktige sosiale samspillet. Ved å ha mobilfrie skoler, blir det mer plass til det vi vet er bra for barn og unges læring og utvikling. For eksempel det å kunne møte hverandre ansikt til ansikt i friminuttene. Ved å bare ha én verden å forholde seg til, uten distraksjon fra flere simultane digitale verdener, kan elevene opprettholde øyekontakt, delta i og lære det sosiale samspillet. Det frigjør dem fra å måtte tenke på alt det andre som foregår på mobilen og heller være fullt til stede i skolemiljøet, både fysisk og mentalt, forteller Andreasen.

Hører ikke hjemme: Eva Mari Andreasen mener mobilen ikke hører hjemme i undervisningssammenheng. Foto: UIA

Hun forstår likevel hvorfor de unge ønsker å bestemme selv, men at en pause fra mobilen kan være lurt.

– Det er naturlig å ville bestemme over seg selv om egen mobilbruk, men det er ikke alltid det er best å bestemme selv. Spesielt for barn og unge i grunnskolen, avslutter hun.