Kunstig intel­ligens skaper utford­ringer: – Må gjøre store endringer i hvordan man under­viser