Har anket Murgården-saken inn for Høyesterett – to ganger

foto