Et av Europas eldste seilende trefartøyer med mannskap gjestet Grimstad

foto