Grimstadskolen får penger til å oppfylle lærernorm

foto