«Krypterte filer har ikke hatt betydning for saksforholdets opplysning»

foto