Prioriterer ny Fjære barneskole og fremskynder Holviga

foto