– Det koster fire lysmaster. Men salen vil bli brukt 361 dager i året

foto