Varsler flere innstramminger dersom smitten ikke går ned