Vil ha rom for politisk ukorrekte uttalelser

foto