Flytrafikken og fritidsbåtene skal bli grønnere

foto