– Har vi grunn til å møte fremtiden med forventning?

foto