– Håper vi blir ferdige med innkjøps- og varslersakene i 2019

foto