– Mannen har fortsatt alvorlige og uavklarte skader etter ulykken

foto