Mange så ikke UPs mann i buskene. Det kostet 7.450 kroner