Stiller ut spesialmaskin fra UiA på kjent museum

foto