Lederen i teknisk utvalg har én klar betingelse hvis bådsenteret skal bygge ut

foto