– Vi har tatt med oss ønskene fra innbyggerundersøkelsen