Har sett flere personer på vei til å bli radikaliserte

foto